دیدار دزدانه اشتون دون شأن اروپایی‌هاست/ با این کارها به خودشان خدشه وارد می‌کنند


دیدار دزدانه اشتون دون شأن اروپایی‌هاست/ با این کارها به خودشان خدشه وارد می‌کنند


 رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار اشتون با محکومان  فتنه را به یک ملاقات دزدانه تشبیه کرد که درن شأن اروپایی‌هاست.