وبسایت بسیجیان پایگاه شهید مطهری ده آباد

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد امام خمینی ره

وبسایت بسیجیان پایگاه شهید مطهری ده آباد

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد امام خمینی ره

سالن تحتانی پایگاه مجهز به تشک مخصوص ورزشی  و سالنی مجزا برای ورزش شده است که در جمعه شب 1392/12/25   با حضور فرمانده محترم سپاه وبسیجیان محل افتتاح شد       قرائت قرآن