فوتبال دوستی دبیرکل جنبش حزب الله لبنان
خبرگزاری بسیج: ˈسید حسن نصراللهˈ دبیرکل حزب الله لبنان که از فرماندهان سرسخت و مقتدر جنگ های نامنظم به حساب می آید پرده از رازی از زندگی خود برداشت و گفت که از طرفداران سرسخت فوتبال است.

به گزارش خبرگزاری بسیج: خبرگزاری فرانس پرس روز پنج شنبه در گزارشی از بیروت اعلام کرد: دبیرکل جنبش حزب الله لبنان رازی از زندگی خود فاش ساخت که نشان می دهد او بسیار فوتبال دوست است.

براساس این گزارش ˈسید حسن نصراللهˈ دبیرکل حزب الله لبنان که از فرماندهان سرسخت و مقتدر جنگ های نامنظم به حساب می آید پرده از رازی از زندگی خود برداشت و گفت که از طرفداران سرسخت فوتبال است و در بازی نهایی جام جهانی 2014 برزیل از تیم ملی آرژانتین حمایت کرده بود.

 

براساس این گزارش، وی در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه لبنانی ˈالاخبارˈ همسو با حزب الله گفت که به قدری فوتبال دوست است که حتی قبل و بعد از ورود به کسوت روحانیت شیعه، با دوستانش فوتبال بازی می کرده است.

دبیرکل جنبش حزب الله لبنان افزود که همواره به ˈدیه گو مارادوناˈ مهاجم آرژانتینی علاقه داشته است، اما در بیشتر مواقع از تیم برزیل حمایت می کرده و بعضا نیز به ویژه در دوره مارادونا هوادار تیم آرژانتین بوده است.

نصرالله تصریح کرد:ˈدر جام جهانی اخیر همه گمان می کردند من طرفدار برزیل هستم و به رغم آنکه همه حزب اللهی ها از بازی برزیل خوششان می آمد و از آن دفاع می کردند، من از هیچ تیمی طرفداری نمی کردم.ˈ

 

به گفته وی، حتی بسیاری از لبنانی ها تصور می کردند من (نصرالله) به سبب شباهت لباس زرد برزیل و پرچم زرد و سبز شیعیان حزب الله فقط طرفدار آن تیم باشم، اما هرگز چنین نبود.

 

دبیرکل حزب الله با اعلام اینکه به رغم وضعیت آشفته لبنان، سوریه، غزه و عراق، آن ایام موفق به پیگیری بازی های امسال جام جهانی شده بود، گفت: من بخشی از بازی ها به ویژه بازی نهایی را به دلیل آنکه می خواستم با پسرم که طرفدار آلمان بود همراهی کنم و به آخرین بازی هیجان بدهم، تماشا و البته به همین دلیل هم از آرژانتین دفاع می کردمˈ.